รับดูแลสระว่ายน้ำ Maintenance)
ผลิตภัณฑ์ (Products)
รับสร้างสระว่ายน้ำ
(Design & Construct)
รับดูแลสระว่ายน้ำ
(Maintenance)
 
ขั้นตอนการดูแลสระว่ายน้ำ (Maintenance Procedure)
 1. ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ , สถานะของอุปกรณ์ในห้องปั๊ม พร้อมระบบควบคุม    
  ( Inspection water quality , control and lighting system in pump room )
 1. ทำความสะอาดสระ
  ( Cleaning swimming pool )

 1. เติมเคมีที่ขาดหายไป
  ( Balance chemical in swimming pool )
 1. ลงบันทึกการทำงาน พร้อมส่งรายงานให้ลูกค้า ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหา
  ( Record and report to customer when swimming pool system has problem )
หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | รับสร้างสระว่ายน้ำ | รับดูแลสระว่ายน้ำ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา